Löpande bokföring
Kontering & registrering
Kontoavstämning
Månadsrapportering
Utbetalningar
Momsredovisning

Löner
Lönebearbetning
Utskick av lönebesked
Löneutbetalningar
AGI
Kontrolluppgifter

Leverantörsfakturor
Registrering av leverantörsfakturor
Hantering av leverantörsreskontra

RUT & ROT
Jag sköter er fakturering gentemot kund
Registrerar betalningar
Sköter ansökan om bidrag från skattemyndigheten

Skatt & momshantering
Upprättande av skattedeklarationer
Deklarationsombud
Avstämning av skattekonto

Fakturering
Registrering & utskick
Hantering av kundreskontra
Betalningspåminnelser
Räntefakturering

Deklarationer, bokslut
& årsredovisning

Upprättar bokslut
Årsredovisning
Deklarationer
Förberedelser för revisionsgranskning